Europejskie stowarzyszenie na rzecz poprawy jakości sprzętu sportowego

Sport to nasz sposób na zycie.
Ćwiczenia to nasza pasja !

Łączy nas wspólna troska o sportowe standardy

Troszcząc się o jakość rodzimej kultury fizycznej i warunki uprawiania sportu, nie zamykamy się na inne organizacje i stowarzyszenia. Przeciwnie – chcemy działać wspólnie! Zapraszamy do współpracy wszystkie organizacje, które podzielają nasze cele!