Europejskie stowarzyszenie na rzecz poprawy jakości sprzętu sportowego

Sport to nasz sposób na zycie.
Ćwiczenia to nasza pasja !

Statut Stowarzyszenia PROFEON

Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Poprawy Jakości Sprzętu Sportowego PROFEON działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r., nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami), innych powszechnie obowiązujących przepisów prawnych oraz na podstawie Statutu Stowarzyszenia.

Statut Europejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Poprawy Jakości Sprzętu Sportowego Profeon