Europejskie stowarzyszenie na rzecz poprawy jakości sprzętu sportowego

Sport to nasz sposób na zycie.
Ćwiczenia to nasza pasja !

Polski Dzień Jakości pod patronatem Parlamentu Europejskiego!

Na wniosek Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, obchody Polskiego Dnia Jakości 2011 zostały objęte patronatem Parlamentu Europejskiego.


W piśmie skierowanym do Centrum przewodniczący PE, Jerzy Buzek podkreślił, że kwestie jakości, ciągłego doskonalenia przedsiębiorstw, a także społecznej świadomości roli, jaką niesie ze sobą ciągłe podnoszenie standardów życia, to zagadnienia szczególnie interesujące dla Parlamentu.


- Parlament Europejski jest głęboko zaangażowany w działania na rzecz kreatywności i innowacji, które stanowią główną siłę napędową europejskiej konkurencyjności, zrównoważonego wzrostu i rozwoju - czytamy w piśmie do PCBC.

powrót do aktualności