Europejskie stowarzyszenie na rzecz poprawy jakości sprzętu sportowego

Sport to nasz sposób na zycie.
Ćwiczenia to nasza pasja !

PDJ: wyróżnienia rozdane

Aż 6 wyróżnień dla ludzi nauki przyznało w tym roku Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w ramach Polskiego Dnia Jakości 2011, obchodzonego pod hasłem Działaj przez jakość.


W czasie uroczystej gali, która miała miejsce 10 listopada w Galerii Porczyńskich w Warszawie, PCBC wręczyło dyplomy naukowcom i nauczycielom akademickim, zaangażowanym w sprawy podnoszenia jakości, którzy przez swoją pracę z młodzieżą, zaszczepiają w niej świadomość znaczenia ciągłego udoskonalania otaczającej ją rzeczywistości.


Wyróżnienia otrzymali:
- prof. dr hab med. Danuta Koradecka, dyr. Centralnego Instytutu Ochrony Pracy,
- prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek, UMCS, Lublin,
- dr hab. Kazimierz Dendura, WSAiB, Gdynia,
- prof. dr hab. Roman Grzybowski, dyr. Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Warszawa,
- prof. dr hab. Stanisław Tkaczyk, Politechnika Warszawska,
- prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Wawak, UJ, Kraków.


Z niecierpliwością oczekujemy, kiedy do grona wyróżnionych dołączą osoby zasłużone dla podnoszenia jakości rodzimej kultury fizycznej.

powrót do aktualności